Clienttevredenheid

Laatste update: 9 januari 2023

Zorgverleners werken hard vanuit hun passie en drive om goede zorg en ondersteuning aan cliënten te bieden. Maar hoe weet u dat de cliënten het ook als goede zorg ervaren en of de cliënten tevreden zijn? Hoe kunt u anderen zoals potentiële cliënten, financiers en inspectie laten zien dat u goede zorg levert? Dit wordt gedaan met een cliënttevredenheidsonderzoek.

In de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en gehandicaptenzorg is opgenomen dat het meten van cliënttevredenheid verplicht is. Bij ondersteuning vanuit de WMO en Jeugdwet is dit opgenomen in de overeenkomsten met de gemeenten. Indien u zorg of ondersteuning verleent die niet onder de kwaliteitskaders of contracten van gemeenten valt, dan is het ook verstandig om de tevredenheid van de cliënten te meten.

De frequentie van meten verschilt per kwaliteitskader en contract. Meestal is dit 1x per 2 of 3 jaar.

Er zijn verschillende methoden om de tevredenheid van cliënten te meten. In de kwaliteitskaders is vaak opgenomen welke methode je moet hanteren. Voor de Verpleeghuiszorg en thuiszorg/wijkverpleging is dit via het plaatsen van waarderingen van cliënten op ZorgkaartNederland.

Als er geen voorgeschreven methode is bepaald, kan door de zorgaanbieder zelf gekozen worden voor een methode die past bij de organisatie.

Tip1: zorg ervoor dat of in de zorgovereenkomst of in de toestemmingsverklaring is opgenomen dat cliëntgegevens gebruikt worden om een klanttevredenheidsonderzoek te mailen of sturen.
Tip 2: Maak gebruik van online onderzoeksites wanneer u zelf de methode van meting kan bepalen. Ukunt vaak gratis een klein onderzoek laten uitvoeren en de data daarbij anoniem analyseren.
Tip 3: Durf aanvullend bij de medewerkers en andere stakeholders een tevredenheidsonderzoek uit te zetten! Zo krijgt de zorgaanbieder een breed perspectief op het eigen handelen en geeft het verbeterpunten die uitgevoerd kunnen worden.

Op dit deel van het Kennisplein worden voorbeelden van cliënttevredenheidsonderzoeken aangeboden. Daarnaast vindt u handige links en meer informatie.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.