Zvw (Zorgverzekeringswet)

Laatste update: 9 januari 2023

Iedereen die in Nederland woont of werkt recht heeft op zorg uit het basispakket is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Zvw is een wet die sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering regelt en ziet op de vergoeding van curatieve zorg. De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt bepaald in de wet, het onderliggende Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering. Aan de hand van de algemene principes, de basis- en aanvullende verzekering, de kosten van de verzekerde, de verzekeringspolis en de rolverdeling zal een inkijkje worden gegeven in de achtergronden en de beginselen van de Zvw.

Het basispakket van deze zorgverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk veelgebruikte geneeskundige zorg.

Binnen de Zorgverzekeringswet zijn drie financieringsvormen namelijk Zorg in Natura, PGB en on-gecontracteerde zorg.

  • De zorgaanbieders die zorg in natura leveren, hebben een contract met de zorgverzekeraar(s) en kunnen rechtstreeks declareren.
  • Indien de cliënt zorg wil afnemen van een aanbieder die geen contract heeft met de verzekeraar(s) dan is er sprake van on-gecontracteerde zorg. Deze vergoeding is voor de cliënt lager dan bij zorg in natura. Op de website van de verzekeraar(s) wordt aangegeven welk bedrag (%) van de kosten vergoed wordt.

De cliënt kan kiezen voor een PGB. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie hiervoor de handreiking.

Voordat een cliënt zorg mag ontvangen vanuit de Zvw dient een indicatie te worden afgegeven. Afhankelijk van de soort zorg wordt dit gedaan door de wijkverpleegkundige, huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Zie hiervoor de handreiking.

Zorgverzekeraars voeren de Zvw uit voor hun verzekerden. Dat doen zij door onder andere zorg te dragen voor het aanbod van zorg binnen een bepaalde regio. Zij contracteren aanbieders en bieden dit aanbod aan bij de zorgvragers. Op deze manier bepalen zij de marktdekking en marktwerking in die specifieke regio.

Zorgaanbieders zijn er verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden bieden van goede kwaliteit is. Om als zorgaanbieder in aanmerking te komen voor een contract met een zorgverzekeraar moet men deelnemen aan de zorginkoopprocedure van desbetreffende verzekeraar.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.