Zorg in natura (ZIN)

Laatste update: 10 mei 2024

Zorg in Natura

Iedere burger in Nederland heeft recht op zorg. Deze zorg wordt vanuit diverse wetten gefinancierd (Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet). Bij Zorg in Natura regelen de zorgaanbieder en de financierder van de zorg (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) samen de afhandeling van de kosten. De cliënt krijgt geen rekening en de zorgaanbieder zorgt voor de administratie. Zorg in natura wordt afgekort ook ZIN genoemd.

Contract zorgaanbieder

Bij Zorg in Natura hebben de zorgaanbieder en de financierder een contract met elkaar gesloten. In dat contract staat welke zorg de zorgaanbieder mag leveren en tegen welk tarief. De zorgaanbieder en de financierder zorgen er samen voor dat de cliënt passende zorg krijgt. Natuurlijk mag een cliënt zelf kiezen van welke zorgaanbieder hij de zorg wil ontvangen.

Indicatie cliënt

Voordat een zorgaanbieder zorg aan een cliënt mag geven, moet de cliënt eerst een indicatie aanvragen. Voor de Wlz is dat via het CIZ. Voor de Zvw doet de wijkverpleegkundige dat en voor de Wmo en Jeugdwet is dat via Wmo-loket van de gemeente.

Zorgplan

De zorgaanbieder neemt contact met de cliënt op om afspraken te maken over de benodigde zorg. De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. Dit zorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Persoonsgebonden budget

De cliënt kan ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dan moet de client zelf de zorg regelen en laten betalen. Zie voor meer informatie PGB op ons kennisplein.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.