Zorg- en dienstverlening: Overeenkomst & Algemene voorwaarden

Laatste update: 27 november 2019

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en de zorgaanbieder en regelen de rechten en de plichten van de cliënt en die van de zorgaanbieder.  De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op de cliënt van toepassing ongeacht de zorg die de cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als de cliënt een  specifieke soort zorg krijgt.

Algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

De algemene voorwaarden VVT regelen de rechten en plichten tussen beide partijen. Zij zijn gemaakt door: Brancheorganisaties ActiZ en BTN en Consumentenorganisaties: Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zijn verplicht de afspraken tussen hen en hun cliënten vast te leggen binnen de algemene voorwaarden VVT.

Daarnaast hebben zij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst (op basis van de algemene voorwaarden VVT) opgesteld die zorgaanbieders kunnen gebruiken in het vastleggen van de afspraken.

Algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg

De algemene voorwaarden GGZ regelen de rechten en plichten tussen beide partijen. Zij zijn gemaakt door:  Brancheorganisatie: GGZ Nederland en Consumentenorganisaties: Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz.

Zorgaanbieders die zorg leveren binnen de GGZ zijn verplicht de afspraken tussen hen en hun cliënten vast te leggen binnen de algemene voorwaarden GGZ.

Nog in de maak: Algemene voorwaarden Gehandicaptenzorg

De algemene voorwaarden Gehandicaptenzorg regelen de rechten en plichten tussen beide partijen. Zij worden gemaakt door:  Brancheorganisatie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Consumentenorganisaties: Consumentenbond en Platform VG.

Meer informatie over 'Zorg- en dienstverlening: Overeenkomst & Algemene voorwaarden'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.