VOG

Laatste update: 3 december 2020

Een VOG is de afkorting voor Verklaring Omtrent het Gedrag. De verklaring is een screening op verschillende onderdelen van gedrag en of de persoon of rechtspersoon als entiteit in aanraking is geweest met justitie.

Vanwege de kwetsbaarheid van de patiënten en cliënten in de zorg, wordt steeds vaker een VOG door werkgevers en opdrachtgevers gevraagd. Vanuit wet –en regelgeving en/of kwaliteitseisen zijn richtlijnen beschreven over de vergewisplicht van zorgorganisaties.

In de Wkkgz staat dat alle zorgorganisaties zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan. (Artikel 4). Alleen binnen de Wlz is volgens de Wkkgz de VOG een wettelijke verplichting.  In de inkoopvoorwaarden wordt echter ook opgenomen dat de zorgorganisatie van de zorgverleners een VOG moeten kunnen overleggen.

Een VOG wordt dus in opdracht van een organisatie aangevraagd. Het daadwerkelijk aanvragen van de VOG moet altijd door de persoon zélf worden gedaan. Er is daarbij geen verschil tussen een persoon of ZZP-er.

Het aanvragen van een VOG komt in eerste instantie op rekening van de aanvrager. Soms biedt de (toekomstige) werkgever aan de kosten te dragen. In de kwaliteitseisen of Wkkgz wordt gesteld welke specifieke termijn een VOG geldig mag zijn. In sommige gevallen kan een werkgever daar nog eigen eisen aan stellen.

Meer informatie over 'VOG'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.