Statuten

Laatste update: 9 januari 2023

Elke organisatie heeft interne regels. Bij rechtspersonen zijn die regels in eerste instantie opgenomen in de statuten (en verder vaak nog in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement). Er zijn dermate veel mogelijkheden met statuten (en uitzonderingen daarop), dat het opstellen van statuten doorgaans onder leiding en toezicht van de notaris plaatsvindt.

De statuten van een rechtspersoon worden reeds bij het oprichten van de rechtspersoon gemaakt. Ze worden ook bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Eventuele wijzigingen (indien mogelijk), moeten ook bij de KvK worden ingediend, omdat er anders geen beroep tegenover derden op mogelijk is. In de regel hebben de volgende rechtspersonen/rechtsvormen statuten:

 1. Vereniging
 2. BV
 3. Stichting
 4. Coöperatie

De statuten moeten verplicht bevatten:

 • Naam van de rechtspersoon;
 • Zetel (moet in Nederland liggen);
 • Doel van de rechtspersoon;
 • Het nominale bedrag van de aandelen en het maatschappelijk kapitaal (indien daar sprake van is).

Daarnaast kunnen de statuten nog veel zaken regelen, zoals:

 • eisen aan het aandeelhouderschap, in geval van een B.V.
 • de bevoegdheden van het bestuur
 • de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, in geval van een B.V.
 • Regels omtrent het toezichthoudend orgaan, zoals een Raad van Toezicht

Statuten versus huishoudelijk reglement of bedrijfsreglement

In statuten worden de grondregels voor de organisatie vastgelegd. Het gaat hier om algemeen geformuleerde regels. Het huishoudelijk reglement of bedrijfsreglement bevat de afspraken voor de dagelijkse uitvoering van activiteiten. De reglementen kunnen worden aangepast zoals de organisaties van activiteiten wisselt en dit nodig is om de transitie te ondersteunen.

Wat betekent dit voor de zorgaanbieder

Indien een zorgaanbieder wil aanbesteden bij een inkopende partij zoals gemeente en/of zorgkantoor, wordt gevraagd om de integratie van Governance Code of kwaliteitseisen in de statuten van de organisatie. Ook het hebben van een onafhankelijk toeziend orgaan zoals een Raad van Toezicht, dient in de statuten goed te zijn vastgelegd (Wtzi erkenningstraject en aanbesteden zorgkantoor).

Uiteindelijk worden statuten opgetekend en medeondertekend door de notaris. Omdat dit een kostbare aangelegenheid kan zijn, is het van belang zo goed mogelijk voorbereid te zijn voordat bij de notaris om de concept-statuten wordt gevraagd. Op dit deel van het Kennisplein vindt u instructies over die voorbereiding en ondersteunende documenten.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.