Startende ondernemer

Laatste update: 9 januari 2023

Ligt uw hart bij de zorg en wilt u vanuit die passie een eigen zorgonderneming starten? Wat komt daar dan allemaal bij kijken, waar moet u aan denken? Wij helpen u hier graag bij!

Oriëntatie

Wat heeft u te bieden? Welke zorg wilt u leveren? Aan welke doelgroep wilt u zorg verlenen? Hoe staat het met de concurrentie in de omgeving? Aan welke wetten en regels moet u voldoen? Hoe wordt de zorg betaald? Allemaal vragen die u vooraf moet uitzoeken voordat u werkelijk kan starten. We adviseren u om een ondernemingsplan op te stellen waarin u dit voor uzelf uitwerkt.

Oprichten bedrijf

Als uw ondernemingsplan gereed is, dan kan het oprichten van uw zorgonderneming beginnen. Als u een zorgonderneming start moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. (ook als u als ZZP’er aan de slag gaat). Het is dan belangrijk de goede SBI-code te kiezen voor uw bedrijf. Deze code hangt samen met de activiteiten die u gaat verrichten. De SBI-code wordt in de zorg door de inspectie en andere partijen gebruikt. Het is dus belangrijk dat u de code kiest die past bij de activiteiten en uw doelgroep.

Als u een zorgonderneming start, dan moet u ook een rechtsvorm kiezen. Voor de juiste rechtsvorm kijkt u op ons kennisplein bij rechtsvormen. De soort rechtsvorm wordt ook in het Handelsregister van Kamer van Koophandel opgenomen.

LET OP : Lees eerst de informatie over kwaliteit en financiën goed door voordat u aan de slag gaat. De beschikbare informatie kan namelijk bepalen voor welke financieringsvorm u juist wel of juist niet kiest, in combinatie met de diverse kwaliteitsvoorwaarden.

 

Indien u onder de Wtza valt, moet u zich 3 maanden voordat u start met het verlenen van zorg, melden bij CIBG. U kunt onderstaand stroomschema gebruiken om te kijken of de Wtza voor u van toepassing is, mits u uw financieringsvorm heeft bepaald. Heeft u nog geen financieringsvorm bepaald, lees dan de informatie bij paragraaf financiën

Stroomschema – Wanneer is de Wtza van toepassing op u?>

Kwaliteit

Kwaliteit van de zorgverlening is erg belangrijk. Tenslotte gaat u werken met kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. In de zorgsector zijn vele wetten en regels waar een zorgverlener en zorgondernemer aan moeten voldoen. Kijk op ons kennisplein bij Wet- en regelgeving voor het volledige overzicht. Hier noemen we de belangrijkste voor het starten van een zorgonderneming:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Financiën                                 

Als u bepaald heeft welke zorg u wilt gaan leveren en voor welke cliënten, dan is het van belang u te verdiepen in de financiën. Hoe wordt de zorg die u gaat leveren betaald? De financiering in de zorgsector wordt vanuit diverse wetten geregeld:

Zorg kan gefinancierd worden door middel van Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden Budget (pgb). U kunt als onderaannemer de zorg names de hoofdaannemer contracteren. 

Declareren/factureren

De zorg die u hebt verleend, moet u declareren. Verleent u zorg vanuit een pgb, dan declareert u deze bij de cliënt (de budgethouder). Momenteel wordt er gewerkt aan het aansluiten van de budgethouders op het PGB Portaal, zodat de digitale administratie veilig, snel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd.  

Als u een contract met de gemeente, verzekeraar of het zorgkantoor hebt afgesloten, dan declareert u bij één van deze partijen. Daarvoor heeft u een AGB-code met VECOZO-certificaat nodig. Die kunt u aanvragen bij Vektis. Ook heeft u een NZa-code nodig. Die kunt u aanvragen bij NZa.

Als u als onderaannemer werkt, stuurt u een factuur naar uw hoofdaannemer volgens de afspraken die zijn gemaakt en zijn vastgelegd in een contract.

Informatie

Wilt u meer informatie over het starten van een zorgonderneming? Klik dan op onderstaande knop en vul onderaan de pagina het aanvraagformulier in.

 

Ik wil meer informatie

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.