Ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

Laatste update: 27 november 2019

Medezeggenschap is een eenvoudige uitdrukking dat werknemers betrokken worden bij de besluitvorming van een organisatie. Werknemers kunnen inspraak verkrijgen via een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR).

Leden van een OR krijgen de mogelijkheid om kritisch mee te kijken met het bestuur van de organisatie. In een aantal gevallen/ situaties kan zij advies uitbrengen of instemming verlenen.

In Nederland zijn de rechten en plichten van de medezeggenschap voor een groot deel geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Telt de organisatie 50 of meer werknemers, dan is een OR verplicht. Is de organisatie kleiner (10-50 werknemers), dan kan gekozen worden voor een personeelsvertegenwoordiging.

Meer informatie over 'Ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.