Ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

Laatste update: 9 januari 2023

Medezeggenschap is een eenvoudige uitdrukking dat werknemers betrokken worden bij de besluitvorming van een organisatie. Werknemers kunnen inspraak verkrijgen via een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR).

Leden van een OR krijgen de mogelijkheid om kritisch mee te kijken met het bestuur van de organisatie. In een aantal gevallen/ situaties kan zij advies uitbrengen of instemming verlenen.

In Nederland zijn de rechten en plichten van de medezeggenschap voor een groot deel geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Telt de organisatie 50 of meer werknemers, dan is een OR verplicht. Is de organisatie kleiner (10-50 werknemers), dan kan gekozen worden voor een personeelsvertegenwoordiging.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.