Klachten en Geschillen

Laatste update: 24 februari 2023

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de overheid vastgelegd wat goede zorg inhoudt met als doel hier openheid over te geven en te leren van eventuele fouten, klachten en andere incidenten in de zorg.

Kwaliteit van leven en een goede gezondheid is waardevol, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Daarom vindt de overheid het belangrijk, mocht iemand op zorg aangewezen zijn, dat deze zorg van goede en veilige kwaliteit is. Voor de zorgaanbieder brengt dit verschillende verplichtingen met zich mee.

Met de invoering van de Wkkgz moet de zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsregels voldoen waaronder een klachten- en geschillenregeling.

  1. De volgende zorgaanbieders vallen onder de Wkkgz:
  2. Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  4. PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet.
  5. Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders (ZZp-ers), privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te voldoen.

De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (Jeugdwet). Dat komt omdat de kwaliteitseisen waar deze zorgaanbieders zich aan dienen te houden, beschreven staan in de voorwaarden bij contracteringen door de gemeente.
Binnen de Jeugdwet gelden daarnaast de kwaliteitseisen die gesteld worden binnen het Kwaliteitskader Jeugd, waaronder de registratie bij de SKJ. Hierin zijn ook de regelingen om klachten en geschillen beschreven.

Indien de zorgaanbieder onder de Wkkgz valt, dient er dus een klachten- en geschillenregeling aanwezig te zijn.


SAMENWERKING KLACHTENPORTAAL ZORG – SPECIAAL VOOR BVKZ LEDEN

BVKZ werkt samen met de Klachtenportaal Zorg op het gebied van klachtregeling. Als lid van BVKZ kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van Klachtenportaal Zorg, zoals een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie. 

Samenwerking Klachtenportaal Zorg – Alleen voor BVKZ leden

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.