Jaarverantwoording

Laatste update: 9 januari 2023

Naast de regelingen uit het jaarrekeningenrecht is er specifiek voor de WTZi toegelaten instellingen en jeugdzorgaanbieders een verplichting om de Jaarverantwoording Zorg in te dienen. De regeling is gebaseerd op de Wet toelating zorginstellingen en de Jeugdwet en verplicht zorgaanbieders zich eenduidig te verantwoorden voor 1 juni in het jaar volgend op het boekjaar. De regeling is niet van toepassing op ZZp-ers.

De micro-onderneming behoeft geen accountantsverklaring toe te voegen, de kleine onderneming kan volstaan met een controle verklaring. De grote onderneming vraagt om een beoordelingsverklaring. Meer informatie over micro, klein of grote onderneming treft u aan bij het thema Wet- en regelgeving /Jaarrekening.

De Jaarverantwoording (Jeugd)Zorg wordt uitgevraagd met behulp van de webapplicatie DigiMV, bereikbaar via www.jaarverslagenzorg.nl. Om de organisatie van de zorgaanbieder te koppelen aan de informatie die geleverd wordt, moet worden ingelogd met E-Herkenning.

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording en een overzicht van vragen vindt u in het document Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd 2018.

Op de site van het CIBG, https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/toegang-digimv/toegangscode-digimv-aanvragen, kan de zorgaanbieder toegang aanvragen tot de DigiMV.

eHerkenning

eHerkenning is een betrouwbare manier om u digitaal te identificeren bij de overheid. Om de jaarverantwoording in te kunnen dienen, moet u eerst beschikken over een eHerkenning. Dat doet u door uw organisatie te registreren via https://www.eHerkenning.nl/. Als tip adviseren wij u uw organisatie voor niveau 2 binnen eHerkenning aan te melden. Dat is het niveau dat gewenst is voor gegevensuitwisseling voor zowel aanbestedingstrajecten als verantwoordingen.

Bij instructies vindt u meer informatie over de stappen die u moet zetten om de jaarverantwoording te implementeren in uw bedrijfsvoering.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.