Digitale Communicatie

Laatste update: 12 maart 2020

Tegenwoordig willen we snel en makkelijk met elkaar kunnen communiceren, zonder dat er persoonlijk contact aan te pas komt. In de zorgsector hebben we te maken met gevoelige en vertrouwelijke informatie. We kunnen dus niet zomaar een whatsapp sturen naar een cliënt of collega met informatie over de cliënt. Daarom is het belangrijk om veilige communicatiemiddelen te gebruiken als we informatie willen uitwisselen.

Digitale communicatie maakt groepscommunicatie mogelijk via telefoon, tablet of laptop tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. De communicatie gaat over de zorg of hulp die iemand nodig heeft. Het doel is elkaar te informeren en de zorg onderling beter af te stemmen of te delen met andere betrokkenen. Het systeem is vooral handig voor het contact tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Ook kan het gebruikt worden om te communiceren met andere betrokken familieleden, vrienden, vrijwilligers en buddy’s. Uiteraard kunnen ook (para)medici zoals de fysiotherapeut, diëtist, een casemanager of de praktijkondersteuner van de huisarts deelnemen.

In het contact tussen zorgverleners en mantelzorgers speelt digitale communicatie een steeds grotere rol. Verschillende digitale platforms maken de communicatie gemakkelijker.

Digitale platforms voor familieparticipatie in zorginstellingen

Als mensen in een zorginstelling wonen, neemt de zorgorganisatie vaak het initiatief voor een digitaal platform. Zodra mensen er komen wonen, maken zij en hun familieleden kennis met het systeem. Het elektronisch dossier kan aan het platform worden gekoppeld. Ook kunnen zorgmedewerkers leuke berichtjes over de woongroep of de activiteiten met de mantelzorgers delen. Hierdoor kunnen medewerkers laten zien wat er speelt in de dagelijkse zorg. Ook kunnen zij familieleden via het platform uitnodigen voor activiteiten. Daarmee verbetert de relatie met de familie. Familieleden zijn sneller bereid om iets bij te dragen, nemen makkelijker contact op met de cliënt of de zorgmedewerker en komen vaker langs.

Digitale platforms voor mantelzorgers bij zorg thuis

Op digitale platforms kunnen mantelzorgers, familie, vrienden en bekenden de zorg delen met elkaar. De meeste platforms hebben een agenda waarin taken en afspraken staan. Een berichtenservice die mensen uitnodigt om een bijdrage te leveren, en vervolgens alle betrokkenen op de hoogte houdt, is ook vaak inbegrepen. Deze platforms hebben vaak een prikbord voor het delen van korte berichten, foto’s en filmpjes. De platforms zijn beveiligd met een unieke inlogcode en wachtwoord.

 

Meer informatie over 'Digitale Communicatie'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.