Afspraken hoofd-onderaannemer

Laatste update: 5 april 2022

Er is sprake van onderaanneming als een zorgaanbieder/de hoofdaannemer (een deel van) de daadwerkelijke zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of ZZP-er (de onderaannemer) contracteert die namens de hoofdaannemer de zorg verleent.

Om als zorgaanbieder de rol van hoofd –of onderaannemer op de juiste manier te regelen, is het van belang de definities en voorwaarden die door de financiers worden gesteld, goed te kennen.

De afspraken tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer dienen goed te worden vastgelegd. Het doel daarvan is de bescherming van beide partijen en helder vastleggen wat de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn.

 

Meer informatie over 'Afspraken hoofd-onderaannemer'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.