Afspraken hoofd-onderaannemer

Laatste update: 9 januari 2023

Er is sprake van onderaanneming als een zorgaanbieder/de hoofdaannemer (een deel van) de daadwerkelijke zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of ZZP-er (de onderaannemer) contracteert die namens de hoofdaannemer de zorg verleent.

Om als zorgaanbieder de rol van hoofd –of onderaannemer op de juiste manier te regelen, is het van belang de definities en voorwaarden die door de financiers worden gesteld, goed te kennen.

De afspraken tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer dienen goed te worden vastgelegd. Het doel daarvan is de bescherming van beide partijen en helder vastleggen wat de onderlinge afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten zijn.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.