Verzuim

Laatste update: 28 april 2021

Als een werknemer zich ziek meldt, willen alle partijen over het algemeen liefst een snel herstel van functioneren en een duurzame terugkeer naar werk. Een goed verzuimbeleid, dat de medewerker stimuleert om actief met zijn herstel om te gaan, helpt hierbij. Iedere werkgever is ook wettelijk verplicht om een beleid te hebben dat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

In een verzuimbeleid staat hoe de werkgever omgaat met verzuim. De werkgever beschrijft de te volgen stappen bij een ziekmelding, de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer, wat de werkgever kan doen om de re-integratie te bespoedigen en de preventieve maatregelen die de werkgever neemt in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en het Preventief medisch onderzoek (PMO).

  1. Het verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Het beschrijft de acties die moeten worden uitgevoerd door werknemer en werkgever wanneer sprake is van verzuim.
  2. Het verzuimbeleid gaat over de werknemers, dus is het formeel pas geldig als de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging ermee heeft ingestemd.

Meer informatie over 'Verzuim'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.