Opleidingen

Laatste update: 9 januari 2023

Scholing

Zorgverleners die in de zorg- en ondersteuning werken, kunnen op verschillende niveaus opgeleid zijn. Het gewenste opleidingsniveau is afhankelijk van de taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgverlener.

Een opleiding kan op verschillende manieren gevolgd worden. Het mbo kent twee varianten. BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Als student breng je het grootste deel van de opleiding op school door. BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. De student in een BBL-traject heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever en daarnaast volgt de student vaak een dag in de week les. Er bestaan ook verkorte opleidingstrajecten. Het betreffende opleidingsinstituut dient wel gecertificeerd te zijn om een beroepsdiploma te mogen afgeven.

Bijscholing

Binnen het kader van loopbaanontwikkeling en (bij)scholing is deskundigheidsbevordering een belangrijk onderdeel. Zorgdragen voor een degelijk opleidingsplan per medewerker draagt bij aan het stimuleren van ontwikkeling, plezier in de taken en verantwoordelijkheden en terugdringen van verzuim. Daarnaast maakt deskundigheidsbevordering onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid en de eisen die vanuit wet –en regelgevingen gesteld worden.

  • Zorgverleners (BIG-geregistreerd) dienen regelmatig de voorbehouden en medische handelingen te herhalen om bekwaam te blijven.
  • Zorgverleners in de Jeugdzorg dienen vanwege de eisen van het kwaliteitsregister Jeugd, geaccrediteerde opleidingen te volgen die bijdragen in de herregistratie van de jeugdprofessional.

Welke opleidingen het meest passend zijn voor een organisatie hangt samen met:

  • De visie, missie en doelstellingen van de organisatie
  • De functieomschrijving en bijbehorende beroepsprofielen
  • De doelgroep
  • De kwaliteitseisen
  • De wensen van de werkgever met betrekking tot organisatieontwikkeling
  • De behoefte van de werknemer met betrekking tot loopbaanontwikkeling

Voor het behalen van accreditatiepunten voor de kwaliteitsregisters dient de opleiding/scholing geaccrediteerd te zijn.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.