Medewerkerstevredenheid

Laatste update: 9 januari 2023

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft tot doel om de beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk. MTO’s hebben meerdere voordelen. Ze zenden het signaal naar medewerkers uit dat de organisatie hun ervaringen serieus neemt. MTO’s geven het management ook een indruk van de heersende bedrijfscultuur en van wat er precies in de organisatie speelt en leeft.

Een goed uitgevoerd MTO verschaft aanknopingspunten om de motivatie van medewerkers te verbeteren en biedt het management een instrument voor kritische zelfreflectie en concrete verbeteracties. MTO’s vinden vaak periodiek plaats in het kader van kwaliteitszorg. Afhankelijk van de vraagstelling biedt het onderzoek inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidstevredenheid en arbeidsontwikkeling. Daarnaast kan een benchmark op sectorniveau worden toegevoegd, waardoor de organisatie zichzelf kan vergelijken.

Het MTO is een evaluatie waarvan de resultaten input geven voor de verbetercyclus van de praktijk. Voor (borging van) ISO- of HKZ-certificering of andere kwaliteitsmanagementsystemen, is het regelmatig verrichten van het onderzoek dan ook verplicht. Door het onderzoek met een vaste frequentie uit te voeren, wordt ook zichtbaar of de medewerkerstevredenheid positief beïnvloed wordt door de verbetermaatregelen.

Daarnaast resulteert een goede medewerkerstevredenheid de organisatie dat de medewerker zich gewaardeerd voelt. Dit draagt bij aan minder stress, een verlaagd gevoel van werkdruk, vermindering van verzuim en uitzicht op ontwikkeling in de toekomst.

De beleving van de tevredenheid over arbeidsomstandigheden kan getoetst worden door het periodiek uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De werkgever bepaalt welke vragen beantwoord moeten worden om zowel kwantitatief en kwalitatief te meten wat de medewerkers vinden van:

 1. De organisatie
 2. De leidinggevenden
 3. De collega’s
 4. De taken en verantwoordelijkheden
 5. Wat er nu goed gaat
 6. De verbeterpunten

Een MTO wordt doorgaans geanonimiseerd uitgevoerd. De beslissing om dit te doen hangt samen met

 • de informatie wordt verzameld op organisatieniveau en daarvoor is geen persoonlijke mening expliciet nodig
 • de ervaring dat medewerkers eerder oprechte antwoorden zullen geven wanneer een onderzoek anoniem wordt afgenomen

De werkgever draagt zorg voor het format, de vragen en de wijze waarop de MTO wordt vormgegeven. Daarbij kan onder andere gekozen worden voor de volgende vormen:

 • Schriftelijk en individueel uitgereikt, intern
 • Per mail en als groep aangeschreven
 • Online enquête onderzoek
 • Uitbesteden aan een onderzoeksbureau

In de contracteervoorwaarden van de financiers kan het meten van de medewerkerstevredenheid als voorwaarde opgenomen zijn. Het MTO en de verslaglegging van de resultaten maken onderdeel uit van de verbetercyclus binnen de organisatie.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.