CAO VVT

Laatste update: 15 augustus 2022

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de CAO VVT 2022-2023. Een structurele loonsverhoging, maatregelen om de werkdruk te verlagen en een betere reiskostenvergoeding zijn de belangrijkste nieuwe afspraken. De CAO VVT heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De afspraken gaan in op 1 maart 2022, tenzij dit anders is aangegeven.

De CAO is van toepassing op werkgevers en hun medewerkers die werkzaam zijn in de thuiszorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, dagbesteding en jeugdgezondheidszorg. De CAO-partijen hebben een aanvraag ingediend om de CAO algemeen verbindend te verklaren. Dit betekent dat werkgevers binnen de VVT sector verplicht zijn om de CAO toe te passen.

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan. Van sommige bepalingen in deze CAO mag wel worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO VVT 2022-2023.

Meer informatie over 'CAO VVT'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.