CAO VVT

Laatste update: 12 mei 2022

Op 10 oktober 2019 kwamen de vakbonden en werkgeversorganisatie ActiZ tot overeenstemming over een CAO VVT met een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Om te bepalen of een organisatie onder de werking van de CAO valt, wordt in de CAO onderscheid gemaakt tussen verpleeg- en verzorgingstehuizen enerzijds en thuiszorgorganisaties anderzijds.

Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende organisaties werkgevers:

  • Verpleeg-en/of verzorgingstehuizen; Hieronder wordt ook verstaan cliĆ«nten wonend in geclusterde woning en aanleunwoningen.
  • Thuiszorgorganisaties: De organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk een extramuraal karakter hebben.

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven genoemde werkgever. De volgende personen worden echter niet gezien als werknemer in de zin van deze CAO.

  • de directeur of eindverantwoordelijke
  • de vakantiekracht

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan. Van sommige bepalingen in deze CAO mag wel worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Meer informatie over 'CAO VVT'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.