CAO VVT

Laatste update: 27 mei 2024

CAO VVT

cao-vvt

Vakbonden en werkgevers hebben in juni 2023 een akkoord bereikt waarin de CAO VVT is opengebroken en de looptijd is verlengd. Hierin is een inkomensverbetering afgesproken van in totaal 15 %.  De CAO VVT heeft nu een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Toepassing CAO VVT

De CAO is van toepassing op werkgevers en hun medewerkers die werkzaam zijn in de thuiszorg, wijkverpleging, verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, dagbesteding en jeugdgezondheidszorg. De CAO-partijen hebben een aanvraag ingediend om de CAO algemeen verbindend te verklaren. Dit betekent dat werkgevers binnen de VVT sector verplicht zijn om de CAO toe te passen.

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan. Van sommige bepalingen in deze CAO mag wel worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO VVT 2022-2023.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.