CAO Sociaal Werk

Laatste update: 9 januari 2023

cao-sociaal-werk

CAO Sociaal Werk

In december 2021 is het CAO-akkoord voor Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. De looptijd van de CAO is 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

De CAO is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in het brede sociale domein waarbinnen:

 • Instellingen en/of organisaties (of delen ervan) die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de burger.
 • Onder activiteiten en voorzieningen die sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid bevorderen, ongeacht de doelgroep, worden verstaan:
  • Activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en/of in gemeenten (voorheen sociaal cultureel werk).
  • Activiteiten gericht op ontplooiing en participatie van jeugdigen en op preventie van opgroeien opvoedproblemen bij jeugdigen.
  • Activiteiten gericht op het geven en uitvoeren van informatie, advies, cliĆ«ntondersteuning, begeleiding en interventies waaronder algemeen en specifiek maatschappelijk werk.
  • Activiteiten gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en op het zelfstandig functioneren van kwetsbare doelgroepen.

Resultaten

 • Per 1 december 2021 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2,5%
 • Per 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2%
 • Verlofsparen tot maximaal 100 weken
 • Kaders voor een thuiswerkregeling die per organisatie opgesteld kunnen worden
 • Een opbouwperiode van het loopbaanbudget tot 60 maanden
 • Maatwerkoplossingen, zoals korter werken, ander werk en eerder stoppen voor oudere
 • Werknemers, als zij met hun huidige werk de AOW-gerechtigde leeftijd niet kunnen halen, op basis van de dialoog tussen werkgever en werknemer
 • Deels vernieuwde functiebeschrijvingen, leidend tot een vernieuwd functieboek
BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO Sociaal Werk 2021-2023.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.