CAO Sociaal Werk

Laatste update: 25 augustus 2023

cao-sociaal-werk

CAO Sociaal Werk

Op 7 juli 2023 is het CAO-akkoord voor Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. De looptijd van de CAO is 1 juli 2023 tot en met 1 augustus 2025.

De CAO is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in het brede sociale domein waarbinnen:

 • Instellingen en/of organisaties (of delen ervan) die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de burger.
 • Onder activiteiten en voorzieningen die sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid bevorderen, ongeacht de doelgroep, worden verstaan:
  • Activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en/of in gemeenten (voorheen sociaal cultureel werk).
  • Activiteiten gericht op ontplooiing en participatie van jeugdigen en op preventie van opgroeien opvoedproblemen bij jeugdigen.
  • Activiteiten gericht op het geven en uitvoeren van informatie, advies, cliëntondersteuning, begeleiding en interventies waaronder algemeen en specifiek maatschappelijk werk.
  • Activiteiten gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en op het zelfstandig functioneren van kwetsbare doelgroepen.

Resultaten

Loon en andere arbeidsvoorwaarden :

 • Per 1 juli 2023 een structurele verhoging van de salarissen met 7 procent.
 • Per 1 januari 2024 een verhoging van 4 procent en voortaan een ondergrens van € 14 per uur.
 • Per 1 juli 2024 een stijging met 4 procent en vanaf 1 januari 2025 worden de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan het reguliere salarisgebouw.
 • Verhoging naar 25 procent van de onregelmatigheidstoeslag (ort) in de nacht en op de vrijdagavond en van de maximale salarisschaal waarover ort wordt berekend.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid:

 • Bij planning en roostering krijgen vaste medewerkers voorrang.
 • De mogelijkheid om individueel een feestdag om te ruilen.
 • Afspraken in de organisatie met de medezeggenschap over stagebeleid en vergoeding.
 • Duidelijkheid over verlofmogelijkheid door verlof in het IKB apart te benoemen.
 • Samen met het arbeidsmarktplatform Sociaal Werk werkt! investeren in eigen regie, leidinggevend niveau, medewerkersreis.
 •  
BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO Sociaal Werk 2021-2023.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.