CAO Sociaal Werk

Laatste update: 18 november 2022

cao-sociaal-werk

CAO Sociaal Werk

In december 2021 is het CAO-akkoord voor Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten. De looptijd van de CAO is 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

De CAO is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in het brede sociale domein waarbinnen:

 • Instellingen en/of organisaties (of delen ervan) die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de burger.
 • Onder activiteiten en voorzieningen die sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid bevorderen, ongeacht de doelgroep, worden verstaan:
  • Activiteiten gericht op het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en/of in gemeenten (voorheen sociaal cultureel werk).
  • Activiteiten gericht op ontplooiing en participatie van jeugdigen en op preventie van opgroeien opvoedproblemen bij jeugdigen.
  • Activiteiten gericht op het geven en uitvoeren van informatie, advies, cliĆ«ntondersteuning, begeleiding en interventies waaronder algemeen en specifiek maatschappelijk werk.
  • Activiteiten gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en op het zelfstandig functioneren van kwetsbare doelgroepen.

Resultaten

 • Per 1 december 2021 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2,5%
 • Per 1 januari 2023 krijgen alle medewerkers een salarisverhoging van 2%
 • Verlofsparen tot maximaal 100 weken
 • Kaders voor een thuiswerkregeling die per organisatie opgesteld kunnen worden
 • Een opbouwperiode van het loopbaanbudget tot 60 maanden
 • Maatwerkoplossingen, zoals korter werken, ander werk en eerder stoppen voor oudere
 • Werknemers, als zij met hun huidige werk de AOW-gerechtigde leeftijd niet kunnen halen, op basis van de dialoog tussen werkgever en werknemer
 • Deels vernieuwde functiebeschrijvingen, leidend tot een vernieuwd functieboek
BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO Sociaal Werk 2021-2023.

Meer informatie over 'CAO Sociaal Werk'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.