CAO Gehandicaptenzorg

Laatste update: 25 augustus 2023

CAO Gehandicaptenzorg

cao-gehandicaptenzorgDe achterbannen van alle CAO-partijen zijn het op 27 juni 2023 eens geworden over het openbreken en verlengen van de lopende CAO. Dit betekent dat het einde van de looptijd nu vastgesteld is op 31 december 2024.

De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers:

  • Een (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder met als doelstelling: het verlenen van zorg- en dienstverlening en/of ondersteuning aan mensen met een:
    • Lichamelijke handicap en/of
    • Verstandelijke handicap en/of
    • Zintuiglijke handicap

De werkgever en werknemer mogen in principe niet afwijken van de afspraken die in de CAO staan. Van sommige bepalingen in deze CAO mag wel worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

BVKZ is momenteel bezig met het uitwerken van de handreiking CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.