CAO Gehandicaptenzorg

Laatste update: 27 juli 2022

Op 18 september 2019 kwamen de onderhandelingsdelegaties tot overeenstemming over een CAO gehandicaptenzorg met een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021).

De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers:

  • Een (zorg en/of jeugdhulp) aanbieder met als doelstelling: het verlenen van zorg- en dienstverlening en/ of ondersteuning aan mensen met een
  • Lichamelijke handicap en/of
  • Verstandelijke handicap en/of
  • Zintuiglijke handicap
  • De rechtspersoon die tot doel heeft het verlenen van cliëntenondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders/verwanten.

Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven genoemde werkgever. Toch geldt de CAO niet voor alle werknemers. De volgende werknemers zijn bijvoorbeeld uitgesloten:

  • Aow-ers;
  • Stagiaires;
  • Vakantiewerkers;
  • De werknemer die alleen of samen met een ander eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de (zorg en/of jeugdhulp)

Van sommige bepalingen in deze CAO mag worden afgeweken. Dit mag alleen als de betreffende CAO-regeling dit toestaat en als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Een voorbeeld hiervan is de jaarurensystematiek. Deze wordt in de CAO van toepassing verklaard. In ditzelfde artikel wordt echter aangegeven dat een werkgever mag afwijken van de jaarurensystematiek. Dit mag echter alleen als hiervoor een beleid wordt opgesteld dat is goedgekeurd door de ondernemingsraad.

Meer informatie over 'CAO Gehandicaptenzorg'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.