CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Laatste update: 28 april 2022

De CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat de CAO van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder werkingssfeer van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers die in strijd zijn met deze CAO zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de CAO.

Op 6 juli 2019 is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO gesloten, met een looptijd van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. In dit onderhandelaarsakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging en over opleidingen en registraties. De CAO is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die gesloten worden tussen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO. Volgens de CAO zijn in ieder geval de volgende rechtspersonen werkgevers:

  • Een zorgaanbieder met als doel het bieden van zorg, begeleiding en dienstverlening op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg dan wel het ontwikkelen van kennis en/of methodieken op dit gebied.
  • Een werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de hierboven genoemde werkgever. Toch geldt de CAO niet voor alle werknemers. De volgende werknemers zijn bijvoorbeeld uitgesloten:
  • AOW’ers;
  • Stagiaires;
  • Vakantiewerkers;
  • De directeur.

Meer informatie over 'CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.