Brandveiligheid en BHV

Laatste update: 13 november 2023

Bij het inrichten van brandveiligheid binnen uw organisatie komt een hoop kijken. Het is immers een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. Ondanks de inzet van allerlei mensen binnen en buiten de organisatie blijkt het vaak voor veel organisaties lastig om brandveiligheid onder controle te krijgen.

Praktische Brandveiligheid zonder zorgen

Voor veel organisaties is het opzetten en beheren van de door de wet geëiste brandveiligheidsmaatregelen een lastige klus die, zoals in de praktijk regelmatig blijkt, uitmondt in een hoofdpijndossier. Want waar moet je als organisatie nou eigenlijk aan voldoen, hoe krijg je dat voor elkaar en hoe kan deze ‘nominale staat’ beheerd worden? In een compacte whitepaper worden verschillende handvaten gegeven waaraan gedacht kan worden. Tevens worden oplossingen beschreven die zich in de praktijk bewezen hebben waarbij zowel de betreffende organisatie als het bevoegd gezag zeer tevreden was met het eindresultaat.

Return on Investment en Brandveiligheid

Return on investment (ROI) zal niet snel gekoppeld worden aan het inrichten van de brandveiligheid in een gebouw. De brandveiligheidsmaatregelen die genomen (moeten) worden zullen vaak worden ervaren als ‘kosten’ waar geen rendement uit komt. Uiteraard weten we allemaal dat het rendement als een verminderd risico terugkomt maar dat is iets anders dan harde euro’s. Het risico op een brand en de gevolgen daarvan is altijd een onverwachte en hoge kostenpost als dat al in euro’s uit te drukken is. Het niet voldoen aan wettelijke normen kan, in geld bezien, ook duur uitpakken vanwege dwangsommen of soms zelfs sluiting van een gebouw. Het is dus zeker de moeite (en de euro’s) waard om serieus te bezien hoe de investeringen in brandveiligheidsmaatregelen het beste gedaan kunnen worden.

Stappenplan voor het juist inrichten van uw BHV-organisatie

Er breekt een calamiteit uit bij uw organisatie. Dat kan gebeuren. In iedere organisatie.
Maar wat doet u in dat geval? Hoe bent u daarop voorbereid? De meeste mensen zijn in hun
dagelijkse leven niet met (brand)veiligheid bezig. Maar als er een calamiteit
uitbreekt moet je alle zeilen bijzetten. Een calamiteit voorkomen, dat kun je
niet. Maar erop voorbereid zijn, dat kan wel. Richt uw organisatie daarom in volgens een Integrale brandveiligheidsaanpak. Dit bestaat uit verschillende elementen. Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen vormen samen een BIO-mix. Onder de organisatorische kant valt een goed werkende BHV-organisatie.

Op dit deel van het Kennisplein wordt meer informatie verstrekt hoe u de brandveiligheid kunt borgen binnen uw organisatie. Zo vindt u verschillende whitepapers die u handvaten geven die u direct in de praktijk kunt toepassen.

Voor dit thema werken we samen met onze samenwerkingspartner Brafon.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.