Beroepscompetentieprofielen

Laatste update: 9 januari 2023

Beroepscompetentieprofielen

beroepscompetentieprofielenBeroepsprofielen beschrijven de kerntaken die beroepsbeoefenaar uitvoert en de specifieke vaardigheden die zij daarvoor nodig hebben. Om de werkzaamheden binnen het beroep zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, dient de beroepsbeoefenaar over bepaalde competenties te beschikken.

De beroepscompetentieprofielen dienen als basis voor het leerplan en het competentieprofiel voor diverse opleidingen. Dit zorgt voor een uniforme standaard van beroepsbeoefenaren en dus een uniforme standaard van kwaliteit van zorg binnen dat beroep.

Het Ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor de profielen verpleegkundigen en verzorgenden. Zij worden beheerd door de beroepsvereniging V&VN. De beroepsprofielen zijn domein overstijgend en bevatten de kern van het beroep over alle branches heen. Werknemers en werkgevers, binnen de sector Zorg en Welzijn, hebben branche specifieke beroepscompetentieprofielen opgesteld.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.