Arbeidsomstandigheden

Laatste update: 24 februari 2023

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. Arbobeleid is alles wat de werkgever doet om de werknemer veilig en gezond te laten werken. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen en is verplicht om beleid op te stellen voor de arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). De ondernemingsraad, de preventiemedewerker(s), de arbodienst, de arbocatalogus, bedrijfshulpverlener(s) en de bedrijfsarts kunnen een rol spelen bij het opzetten van een goed arbozorgbeleid.

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • ziekteverzuimbeleid;
  • bedrijfshulpverlening (BHV);
  • preventiemedewerker;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Er zijn specifieke arbeidsomstandigheden voor:

  • zwangerschap en werk
  • veilige werkplek

Samenwerking Kleemans – Speciaal voor BVKZ leden

BVKZ werkt samen met Kleemans op het gebied van de RI&E. Als lid van BVKZ kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van Kleemans. Zij begeleiden u op basis van de branche-erkende Zorg RI&E door middel van een workshop.

Samenwerking Kleemans – Alleen voor BVKZ leden


BVKZ Academie – voor BVKZ leden

Als lid van BVKZ heeft u toegang tot de BVKZ Academie. De BVKZ Acdemie geeft u toegang tot kennisbijeenkomsten uit het verleden en u kunt de presentatie en de opname in alle rust terugkijken. 

In het verleden heeft BVKZ een kennisbijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Klik op het logo van de BVKZ Academie om in te loggen en de kennisbijeenkomsten te bekijken.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.