Corona

Laatste update: 22 september 2022

De minister van VWS heeft het advies van het OMT-V overgenomen m.b.t. de inzet van de vernieuwde vaccins. Deze vaccins zorgen voor een bredere bescherming tegen verschillende varianten. De vaccins mogen gebruikt worden voor iedereen van 12 jaar en ouder na de basisserie. Bekijk voor meer informatie: Herhaalprikronde vanaf 19 september van start .

Op deze pagina treft u informatie aan over:

 1. Uitnodigen zorgmedewerkers
 2. Vaccinatieroute pgb zorgverleners
 3. Vaccinatie van cliënten
 4. Vaccinatie twijfeltelefoon
 5. Veelgestelde vragen corona

Deze informatie is ook in verschillende nieuwsbrieven en -flitsen verspreid.

1. Uitnodigen zorgmedewerkers

Werkgevers kunnen vanaf 13 september 2022 starten met het uitnodigen van hun zorgmedewerkers. Vanaf week 38 kunnen zorgmedewerkers een herhaalprik tegen corona halen bij de GGD. Aan werkgevers wordt gevraagd om een selectie te maken van zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de herhaalprik tegen corona. Details leest u in de werkinstructie:

Werkinstructie herhaalprik tegen corona

Proces op hoofdlijnen vaccinatie zorgmedewerkers

 • De werkgever selecteert en nodigt de zorgmedewerker uit met een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief (zie hieronder bij ‘meer informatie’).
 • De zorgmedewerker kan zich aanmelden via de link in de uitnodigingsbrief bij de Digitale Assistent van de GGD.
 • Via de Digitale Assistent worden enkele vragen gesteld en worden 3 voorkeursdata en dagdelen uitgevraagd, zoals voorkeur ochtend, middag of avond.
 • Binnen 5 dagen ontvangt de zorgmedewerker via mail een afspraak, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de opgegeven wensen.
 • In de afspraakbevestiging staat een barcode, welke gescand kan worden op locatie.
 • Indien de zorgmedewerker niet in staat is naar de afspraak te komen, kan deze online worden verzet of geannuleerd door de zorgmedewerker.

Het is uiteraard mogelijk om vaccineren van zorgmedewerkers als zorgorganisatie te organiseren en/ of daarover specifieke afspraken met uw GGD te maken.

Meer informatie

Webpagina zorgmedewerkers

Informatie over registratie gegevens na coronavaccinatie

Infographic

Vragenlijst

Uitnodigingsbrief voor zorgmedewerkers
Deze uitnodigingsbrief is alleen beschikbaar voor leden van BVKZ. Niet leden kunnen zich melden via de website van het RIVM .

Let op:  In de uitnodigingsbrief worden zorgmedewerkers verwezen naar de website ‘prikvoordezorg.nl’ om een afspraak te maken. Momenteel is dit alleen mogelijk voor zorgmedewerkers die al eerder getest en/of gevaccineerd zijn bij de GGD. Als dat niet het geval is, dan zijn er geen gegevens (zoals BSN) bekend in het systeem van de GGD en kan de afspraak niet online ingepland worden. Zorgmedewerkers worden vervolgens automatisch verwezen naar een telefoonnummer om een afspraak te maken. De verwachting is dat dit een zeer kleine groep betreft, maar het kan voorkomen wanneer zorgmedewerkers voorheen via de organisatie zijn getest of gevaccineerd en nooit met de GDD in aanraking zijn geweest. De GDD werkt aan het verhelpen van dit probleem, naar verwachting duurt dit nog drie dagen (vanaf 16-9).

2. Vaccinatieroute voor PGB zorgverleners

Hoe kunnen PGB (persoonsgebonden budget)-zorgverleners een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie?

herhaalprik corona zorgmedewerkersU gaat naar vaccinatie.solopartners.nl om een afspraak te maken. Na het invullen van een formulier wordt u doorverwezen naar de GGD, waar de mogelijkheid is om voorkeursdata en dagdelen aan te geven. Binnen 5 dagen ontvangt u de afspraakbevestiging via een e-mail met daarin de datum, het tijdstip en de GGD-locatie. In deze afspraakbevestiging staat een barcode die gescand wordt op de vaccinatie locatie.

Lukt het niet om naar de afspraak te komen, dan kan deze online worden verzet of afgezegd. Hoe dat moet, staat in de afspraakbevestiging.

Meer informatie

Informatie over registratie gegevens na coronavaccinatie

Infographic

Vragenlijst

Bekijk ook de informatie op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

3. Vaccinatie van cliënten

Zoals eerder aangekondigd heeft het RIVM  gedetailleerde werkinstructies, modelbrieven en formulieren voor het vaccineren van bewoners/cliënten gepubliceerd. De doelgroep die in aanmerking komt voor een herhaalprik in instellingen voor langdurige zorg, zijn alle cliënten vanaf 12 jaar die minimaal een basisserie hebben afgerond. Ook moet het langer dan 3 maanden geleden zijn na de laatste covid-vaccinatie of een bevestigde covid-besmetting. Klik hier voor de poster van het RIVM over de herhaalprik.

Proces op hoofdlijnen vaccinatie bewoners

Organisaties die kunnen beschikken over een eigen arts

 • Selecteren en uitnodigen: door arts en zorgaanbieder.
 • Toestemming: toestemming is nodig maar hoeft niet schriftelijk te gebeuren, wel vastleggen in het dossier.
 • Bestellen: bestelapplicatie van het RIVM. Bij kleine aantallen kunnen opgetrokken spuiten opgehaald worden bij de GGD-priklocaties. Bestellen kan dagelijks, de leveringen vinden 3x per week plaats vanaf de week van 19 september.
 • Levering vaccins en toebehoren: zie onderstaande werkinstructie.
 • Vaccineren en registeren: 15 minuten wachttijd na vaccinatie, registratie in dossier arts.

Meer informatie

Uitnodiging herhaalprik bewoners instellingen

Uitnodiging herhaalprik bewoners instellingen wettelijk vertegenwoordiger

Werkinstructie herhaalprik organisaties eigen medische dienst

Organisaties die niet beschikken over een eigen arts

 • Selecteren en uitnodigen: aanbieder selecteert en nodigt uit.
 • Toestemming: Toestemming voor de coronavaccinatie, het ophalen van de medische gegevens bij de huisarts en gegevensverstrekking aan het RIVM is nodig, maar hoeft niet schriftelijk te gebeuren. Mondelinge toestemming is voldoende. De mondelinge toestemming dient wel schriftelijk vastgelegd te worden in het cliëntendossier.
 • Aanmelden: GGD neemt contact op voor het maken van een afspraak en anders meldt de aanbieder cliënten aan bij de GGD via vaccinatie-instellingen.nl
 • Vaccineren en registreren: 15 minuten wachttijd na vaccinatie, registratie door GGD.

Meer informatie

Uitnodiging herhaalprik bewoners instellingen zonder medische dienst

Uitnodiging bewoners instellingen zonder medische dienst voor wettelijk vertegenwoordiger

Werkinstructie herhaalprik organisaties zonder medische dienst

Ook huisartsen kunnen in samenspraak met een aanbieder vaccineren. De Covid-19 uitvoeringsrichtlijn van het RIVM wordt uiterlijk begin volgende week gepubliceerd.

4. Vaccinatie Twijfeltelefoon

Zorgmedewerkers die vragen of persoonlijke twijfels hebben over de veiligheid van het covidvaccin kunnen deze stellen via de Twijfeltelefoon www.twijfeltelefoon.nl, 088 7 555 777. De Twijfeltelefoon geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over de effectiviteit en veiligheid van de covidvaccinaties. Studenten geneeskunde, geflankeerd door medisch specialisten, geven onafhankelijk medisch advies over de vaccinaties, zo mogelijk toegespitst op de individuele medische situatie van de beller. De Twijfeltelefoon is 5 ochtenden per week beschikbaar, waarbij additioneel op woensdag de Turkse taal wordt aangeboden en op vrijdag Arabisch.

 

5. Veelgestelde vragen corona