Zorgspecifieke concentratietoets

digitale bijeenkomst

Datum bijeenkomst: 28 maart 2023
Tijd: 15:00 uur

Sinds 1 januari 2014 moeten zorgorganisaties bij concentraties, fusies en overnames rekening houden met de zorgspecifieke concentratietoets. Deze toets vindt zijn grondslag in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en beoogt zorgvuldigheid omtrent de voorbereiding van fusie- en overnamebesluiten te waarborgen. Met de toets tracht de NZa mogelijke problemen ten aanzien van de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg die na een fusie van zorgaanbieders zouden kunnen ontstaan, te voorkomen.

Vanaf 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in het beleid van de NZa met betrekking tot de zorgspecifieke fusietoets. De wijzigingen hebben betrekking op de reikwijdte van de fusietoets, de stakeholders die bij de besluitvorming betrokken moeten worden en de vraag welke financiële informatie de betrokken zorgaanbieders moeten aanleveren.

In dit kennisseminar staat Eldermans | Geerts stil bij de vraag wanneer de fusietoets in beeld komt, hoe de procedure werkt en welke wijzigingen in 2022 zijn doorgevoerd.

Aanmelden

Aanmelden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.