Zorginkoopbeleid Wet langdurige zorg 2024

digitale bijeenkomst

Datum bijeenkomst: 13 juni 2023
Tijd: 15:00 uur

Gebruikelijk is dat er ieder jaar een aanvulling op het inkoopbeleid door de zorgkantoren wordt gepubliceerd, meestal rond het eind van de maand mei. Daarin wordt onder andere aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en verschillende doelen voor de komende jaren, maar ook zaken als de inkoopprocedure kunnen worden aangevuld. Deze informatie is van groot belang voor zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst langdurige zorg voor de komende jaren.

Moet er bijvoorbeeld nog een statutenwijziging doorgevoerd worden en is de Governancecode Zorg 2022 wel geïmplementeerd? En heeft u een cliëntenraad, als dat voor u verplicht is? Wat er moet er precies allemaal geregeld worden?

Onderwerpen

  • Actualiteiten langdurige zorg;
  • Spelers in de Wlz;
  • Actualiteiten Wlz-inkoopprocedure;
  • Uitleg belangrijkste punten inkoopdocumentatie 2021-2023 en eventuele aanvulling voor 2023;
  • Belangrijkste punten per zorgkantoor;
  • Andere tips en tricks over de contractering, waarbij er ook gelegenheid is om uw praktijkvragen te stellen.

Aanmelden

Aanmelden

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.