Wzd Café – In gesprek over dilemma’s rondom Wzd en mondzorg

digitale bijeenkomst

Datum bijeenkomst: 5 oktober 2023
Tijd: 15:30 - 16:30 uur

Kwetsbare ouderen kunnen regelmatig zelf niet meer goed voor hun gebit zorgen. Wanneer zij in een verpleeghuis terechtkomen, komt de mondzorg dus bij de zorgverleners te liggen. Van ouderen met dementie is bekend dat zij regelmatig verzet tonen tegen mondzorg door een zorgverlener. Volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) moet deze zorg dan gestaakt worden en moet nagegaan worden of onvrijwillige mondzorg écht de enige oplossing is. Dit zorgt regelmatig voor lastige dilemma’s, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van een bewoner in gevaar dreigt te komen door mondgezondheidsproblemen.

In dit Wzd-café praten we met u en met experts Anita Visser (hoogleraar Gerodontologie) en Maud Jonker (MD/PhD-kandidaat Tandheelkunde) over de dilemma’s die spelen rondom het verlenen van (onvrijwillige) mondzorg aan ouderen en de Wzd. Er is ruimte voor het bespreken van casussen en het stellen van vragen aan de experts.

Aanmelden

Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen. Na inschrijving ontvang u per e-mail een link voor deelname aan het online café. Neem bij vragen contact op via wzd@vilans.nl.

Aanmelden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.