MGZ in de regio – Samenwerking huisarts en SO in de eerste lijn

digitale bijeenkomst

Datum bijeenkomst: 4 juni 2024
Tijd: 15:30 - 17:00 uur

Hoe zorgen we voor een betere toegang tot medisch generalistische zorg (MGZ) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking, ongeacht waar zij wonen? Stepped care kan hierin uitkomst bieden. Wanneer wordt gewerkt met stepped care, zijn vaak veel zorgprofessionals betrokken bij één cliënt. Dit vraagt om goede samenwerking. Deze leerkring staat daarom in het teken van samenwerking in de eerste lijn. Kayla Ho en Ellen van Ginkel, projectleiders van het regionale programma Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) in regio Gooi en omstreken, zijn te gast. Zij vertellen over de IMOZ-veranderaanpak, die het vertrekpunt vormt voor goede samenwerking in de regio tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Meer informatie

Programma

  • Introductie over het programma Medisch generalistische zorg in de regio.
  • Bespreking van het onderzoek naar samenwerking in de eerste lijn dat is uitgevoerd door Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Kayla Ho en Ellen van Ginkel over samenwerken in de eerste lijn in regio Gooi en Vechtstreek:
    • regionale ambitie en regiokompas onder andere door matched care en zorgzame wijken;
    • domeinoverstijgend samenwerken met en door het medische domein; door middel van: betekenisvolle dialogen, faciliteren van leren over elkaar en niet het wiel opnieuw uitvinden
    • voorbeelden van het ontwikkelen van tools en tips samen met behandelaren uit verschillende domeinen, bijvoorbeeld met betrekking tot regievoering en taakherschikking.
  • Ruimte voor deelnemers om informatie uit te wisselen over het onderwerp en vragen te stellen aan de gastsprekers.

Aanmelden

Aanmelden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.