één product, één tarief: de toekomst van het sociaal domein?

digitale bijeenkomst | Sociaal domein

Datum bijeenkomst: 27 juni 2024
Tijd: 13:30 - 14:30 uur

Ketenbureau Gastcolleges

Tijdens deze online bijeenkomsten biedt het ketenbureau sprekers met mooie, bijzondere praktijkinitiatieven of verhalen een online podium om gemeenten, zorgaanbieders en andere spelers in het sociaal domein te bereiken en te inspireren.

In het eerste gastcollege delen Luuk van Lier, contractmanager bij de gemeente Wageningen, en Berno van der Wal van zorgaanbieder Vivens Begeleiding en bestuurslid bij BVKZ, onder leiding van onze regioadviseur Bart van Loenen, hun inzichten en ervaringen vanuit een pilot. 

In deze pilot wordt begeleiding gestandaardiseerd tot één product, gebaseerd op Begeleiding Wlz H300. Daarbij staat de inhoud in de gesprekken tussen de inwoner, consulent en begeleider centraal, niet de zwaarte van het product en – indirect – het tarief. 

 Wat zijn de voordelen?

  • Een beter gesprek tussen inwoner, consulent en begeleider
  • Focus op inhoudelijke gesprekken in plaats van tariefonderhandelingen
  • Administratieve lastenverlichting voor consulenten
  • Geen kostenstijging voor de gemeente

De sprekers vertellen hoe en waarom deze aanpak werkt en wat de plannen voor uitbreiding van de pilot zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen!

Aanmelden

Aanmelden

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.