33 zoekresultaten voor pgb 2.0

 • De enige brancheorganisatie die als ketenpartner betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van PGB 2.0

  6 maart 2020 |
  De enige brancheorganisatie die als ketenpartner betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van PGB 2.0 Lees verder
 • PGB Portaal

  14 mei 2021 | artikel | PGB
  Het PGB portaal is een veilige, snelle, gemakkelijke en overzichtelijke manier om online uw PGB administratie te verwerken. Als PGB-zorgverlener kunt u samen met uw budgethouder een zorgovereenkomst opstellen, of zorg declareren in Mijn PGB. Voordelen Mijn PGB Portaal Eigen regie budgethouder Alle betrokken partijen in hetzelfde portaal Fouten worden... Lees verder
 • Alle zorgkantoren aangesloten op het PGB Portaal

  15 september 2022 |
  Elke openbare nieuwsbrief proberen we de laatste stand van zaken met u te delen over de aansluitingen op het PGB Portaal. Deze keer delen we met u een volgende mijlpaal in de ontwikkeling: in oktober kunnen alle budgethouders en hun zorgverleners met een Wlz budget gebruik maken van het PGB... Lees verder
 • BVKZ en PGB Portaal aansluitingen

  21 juli 2022 |
  BVKZ en PGB Portaal In onze vorige openbare nieuwsbrief informeerden we u over de geplande aansluiting op het PGB Portaal van gemeenten. Naast de 6 zorgkantoren van CZ, VGZ en Zorg & Zekerheid kunnen nu ook budgethouders uit 5 gemeenten werken in het portaal. Het gaat om budgethouders met een... Lees verder
 • 16de Algemene Ledenvergadering BVKZ

  20 juni 2019 |
  Op 18 juni 2019 heeft de ALV plaatsgevonden in Amersfoort. Hoewel de opkomst beperkt was, was het een informatieve en interactieve bijeenkomst. Er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest: Er is een toelichting gegeven op de stand van zaken PGB 2.0: PGB-site en portal en de PGB-agenda. Ook de laatste... Lees verder
 • Commissiedebat pgb van vandaag

  23 juni 2022 |
  Commissiedebat pgb Vandaag vindt het commissiedebat plaats over het pgb. Basis is de brief van de minister van 20 mei 2022, over haar plannen met het pgb in deze kabinetsperiode. Eerder reageerde BVKZ al op deze brief en hebben we, naar aanleiding van de voorgenomen plannen, gesprekken gevoerd met Kamerleden. ... Lees verder
 • Succesvolle aansluiting op het PGB Portaal in april en voorbereidingen voor juni.

  25 mei 2022 |
  PGB Portaal april en juni In onze vorige openbare nieuwsbrief informeerden we u over de geplande aansluiting op het PGB Portaal in april.  De aansluiting is inmiddels een feit en op 13 april ging het PGB Portaal open voor 9.200 budgethouders van Zilveren Kruis (regio’s Friesland, en ‘t Gooi), VGZ... Lees verder
 • Nieuw document verduidelijkt gebruik iPgb

  14 april 2022 |
  Handreiking iPgb 2.0.1 Zorginstituut Nederland stelt een ondersteunend document beschikbaar, dat duidelijk maakt hoe de lopende iPGB 2.0.1 – standaard gebruikt kan worden in combinatie met het PGB Portaal. De iPgb 2.0.1 standaard wordt gebruikt voor aansluiting op PGB2.0 portaal Op 7 juli 2019 zijn de definitieve specificaties van de... Lees verder
 • Commissiedebat zorg en maatschappelijke ondersteuning

  31 maart 2022 |
  Commissiedebat 31 maart 2022 Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief debatteert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, het persoonsgebonden budget (PGB), wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Ouderenzorg Op de agenda van het commissiedebat staat een groot aantal onderwerpen, (onderzoeks)rapporten... Lees verder
 • In april nieuwe aansluitingen op het PGB Portaal

  24 maart 2022 |
  Aansluitingen april In onze januari editie van de openbare nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de voorbereidingen voor de aansluitingen op het PGB Portaal in het voorjaar van 2022. De voorbereidingsfase is zo goed als afgerond en volgende maand (april) kunnen weer meer budgethouders en zorgverleners gebruik... Lees verder